Domstol stoppar strejk i St Petersburg

En domstol i St Petersburg har fastslagit att bogserarrederiet Portovy Flots ombordanställdas strejk är olaglig. Fackföreningen har enligt domstolen inte följt lagens alla formaliteter inom förhandlingsprocedurerna. Rederiet meddelar att om en strejk inleds den 10 november ställs fackföreningen till svars för extra kostnader och finansiella skador.Löneförhandlingar med bogserarrederiet har pågått sedan i juli utan resultat. I början av oktober vände parterna sig till en medlare utan resultat.SeaNews.ru meddelar att fackföreningen försöker inleda strejken i dag. Om rederiets bogserare upphör med att assistera kan det lamslå arbetet i St Petersburgs hamn.