Domstol avslår Prestigekrav

Spanska statens stämning på USD 1 miljard mot American Bureau of Shipping, ABS, har avslagits av en amerikansk federal domstol. Spanien anklagar klassificeringssällskapet för att inte ha utfört korrekt klassificering och inspektioner av fartyget Prestige som sjönk utanför den spanska kusten 2002 och orsakade ett oljeutsläpp på 77.000 ton, skriver Lloyd’s List. Den federala domstolen menar att Spanien, som är anslutet till the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution and damage (CLC), måste driva skadeståndskraven i sina egna domstolar.