Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Specialfartyg

Dom påverkar inte finsk isbrytarstrejk

Arbetsdomstolen fäller Finlands skeppsbefälsförbund för att bryta mot arbetsfreden, men isbrytarstrejken inleds på fredag om inte förhandlingsresultat uppnås.

Arbetsdomstolen dömer Finlands skeppsbefälsförbund för brott mot arbetsfreden. Fackförbundet ska betala EUR 4000 i böter och drygt EUR 2000 i rättegångskostnader. Enligt Arbetsdomstolen har förbundet genom hot om blockad och strejk haft för avsikt att idka påtryckning mot Arctia Shipping Oy för att avbryta de anpassningsåtgärder som rederiet vidtagit efter genomförda MBL-förhandlingar. I anpassningsåtgärderna ingick bland annat uppsägningar.

– Detta påverkar inte vårt strejkhot, säger skeppsbefälsförbundets verksamhetsledare Risto Blomquist till Sjöfartstidningen.

Om parterna inte uppnår förhandlingsresultat inleder förbundet strejk på Arctia Shippings fartyg den 1 mars. Arctia Shipping äger de statsägda finländska isbrytarna. Men om allt går enligt nuvarande planer så stoppas inte alla Arctias isbrytare på en gång.

– Efter hand som de kommer in till hamn för byte av besättning drabbas de av strejken, säger Jarkko Toivola, chef för enheten för vintersjöfart vid Trafikverket i Finland.

Detta innebär enligt Toivola att den första går ur trafik på fredagen och den sista den 11 mars. Förutom Arctia Shippings isbrytare hyr Trafikverket in svenska Frej och Alfons Håkans kombinerade isbrytare/AHT Zeus.

– När Arctias kapacitet är borta blir bara Frej och Zeus blir kvar hos oss. I östra Finska viken kan vi kanske använda bogserare, säger Toivola.

De övriga svenska isbrytarna kommer att köra på dirigeringsvägarna på Bottenviken, men går inte in i de finska hamnarna, uppger Ulf Gullne på isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.