DOF köper PSV-fartyg

Norska DOF ASA köper PSV:n (platform supply vessel) Skandi Waveney, byggd 2001 och 3.246 dwt, från Aries Offshore för en icke känd summa. DOF har ett 40-procentigt ägarskap i fartyget, övriga ägare har inte offentliggjorts. Skandi Waveney har varit på bareboat-charter till DOF sedan leverans.