Dof kancellerar Indienfartyg

Dof Subsea avbeställer ett av tre ROV-fartyg (Remote Operated Vehicle) som är under konstruktion vid Tebma Shipyard, Indien. Priset för fartyget ligger på USD 45–50 miljoner.– Fartyget skulle levereras i mars 2010 men är så försenat att det inte är möjligt att leverera i tid. Vi har därför utnyttjat möjligheten att avbeställa efter reglerna som säger att vid förseningar på sex månader eller längre vid varv ska rederiet hållas skadeslöst vid avbeställning, säger Mons Svendal Aase, administrativ direktör för Dof Subsea, i en kommentar till Bergens Tidende.Fartyget konstruerades för att möta kraven för operationer i Nordsjön.