DOF beställer två av Aker Promar i Brasilien

Offshorerederiet DOF har beställt två offshorefartyg av Aker Promar i Brasilien för totalt USD 185 miljoner. Ett av fartygen är ett ROV-fartyg (Remotely Operated Vehicle) på 4.000 brutto och det andra ett OSCV-fartyg (Offshore Subsea Construction and Maintenance) på 9.500 brutto. DOF har tidigare beställt OSCV-fartyg av Aker Promar och Aker Søviksnes.