Kategori: Haveri

Dödsolycka med RIB utredd

Statens haverikommission (SHK) har lämnat sin slutrapport om kollisionen mellan lotsbåten Pilot 116 SE och en privatägd båt av typen RIB Delta.

Olyckan inträffade efter klockan 1.12 på natten den 26 oktober 2014 utanför Sandön och Korsön i Sandhamnsleden i Stockholms skärgård och ledde till att en person omkom.

I utredningen framgår att de två delägarna till RIB Delta var ute på en nattlig provtur efter ett restaurangbesök för att testa båtens prestanda i grov sjö. Av någon anledning stannade man båten i farleden, sannolikt för att ta på sig flytvästar.

Uppfattade en duns

Samtidigt var lotsbåten Pilot 116 på väg in mot Sandhamn efter att ha hämtat en lots från den utgående tankern Orateca. Lotsbåten gjorde mellan 16 och 18 knops fart som varierade eftersom båten surfade på medföljande sjöar.

Ombord på lotsbåten följde lotsen det utgående fartyget på det elektroniska sjökortet. Båtmannen var sysselsatt med att ringa efter en taxi till lotsen. Strax efter att han hade avslutat samtalet, tittade han i radarn utan att se något eko av någon båt.

Därefter uppfattade man en duns ombord på lotsbåten och att den gick trögare i vattnet.

Drev mot land

Maskinen stoppade på lotsbåten och gick inte att starta på nytt. På lotsbåten trodde man först att man råkat ut för ett maskinhaveri, men fick sedan syn på något på vattenytan i ljuset från den egna akterlanternan.

När man tänt strålkastaren förstod man att lotsbåten kolliderat med en RIB (Rigid Inflatable Boat) och man kunde se att en person fanns ombord. Ingen av de tre ombordvarande hade i den grova sjön sett den låga RIB:en och inte heller uppfattat ljus från någon lanterna.

Lotsbåten blev manöveroduglig och drev mot land i den hårda vinden. När den kom in på grundare vatten ankrade man. Då observerade besättningen att den delvis vattenfyllda RIB:en drev förbi.

Föraren omkom

Vid kollisionen försvann RIB:ens förare överbord och hittades inte förrän senare. Han hade omkommit direkt av sina skador i samband med kollisionen. Den andre personen på RIB:en skadades allvarligt och kunde hjälpas först efter att en landsatt styrka nått honom landvägen på den plats där RIB:en drivit iland på Korsö.

”Bristfällig lanterneföring”

SHK konstaterar i sin utredning att olyckan orsakades av att fartygen inte observerade varandra i mörkret och den grova sjön. Vidare konstateras att lanterneföringen på RIB:en var bristfällig och att det inte gått att avgöra om ljusen var tända eller inte, samt att besättningen på RIB:en var alkoholpåverkad.

Ingen ny säkerhetsrekommendation

Sjöfartsverket har efter olyckan beslutat att vidta åtgärder för att underlätta ankring av lotsbåtarna. Man har dessutom skaffat utrustning som är bättre anpassad till bogsering. Under 2016 kommer lotsarna dessutom att utrustas med ett mobilt navigationssystem, för att kunna övervaka andra fartyg med AIS, oberoende av placering i lotsbåten och lotsbåtens utrustning.

Med hänsyn till de åtgärder som Sjöfartsverket beslutat om har SHK inte funnit anledning att utfärda någon säkerhetsrekommendation.

Kommentarer

 • Anonymus

  En lotsbåt skall vara alltid vara bemannad med minst två stycken båtmän. Av artikeln framgår att det vid olyckstillfället även fanns en lots ombord . Tre personer fanns således i lotsbåten vid olyckstillfället men ingen tittar ut och håller utkik. Alla tre är upptagna med att snacka i telefon eller titta på dataskärm. Att RIB båtens besättning beter sig som idioter, mitt i natten i en farled, innebär inte att det är tillåtet att ha ihjäl dom. Gott sjömanskap innefattar upprätthållandet av fullgod utkik. Är sikten nedsatt skall farten reduceras för att minska risken för allvarliga skador vid en ev. kollision.
  Om SHK är rädda för att framföra kritik så kan dom lika gärna lägga ner verksamheten. Detsamma gäller åklagarmyndigheten. Misstanke om grov vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död men ingen förundersökning eller åtal. Inkompetens eller rättsröta??

  • Rickard Westerberg

   Det är lämpligt att Läsa igenom SHK-s rapport innan man drar slutsatser om haverikommisionens kompetens och lotsbåtsbesättningens sjömansskap.
   Artikeln här i ”Sjöfartstidningen” är en kortfattad resume av rapporten och saknar detaljer som är väsentliga för bedömning av sjömanskapet ombord
   på lotsbåten.
   Det är riktigt att det fanns tre personer ombord på lotsbåten. Lotsen är här att betrakta som passagerare och var upptagen med att slutföra sitt lotsuppdrag
   med hjälp av VHF och AIS.
   Befälhavaren/rorgängaren framförde lotsbåten i Sandhamns fyrs vita sektor vid kollisionen. Således navigerade han visuellt med uppsikt över farleden. Stödet från radar var begränsad i närområdet på grund av sjöklutter.
   Båtman/utkiken hade också uppsikt över området framför lotsbåten. Beställning av taxi tog ca 1 min och utfördes av utkiken.
   Att i raljant ton beskriva arbete på lotsbåten med ”Alla tre upptagna med att snacka i telefon eller titta på dataskärm” anser jag både vittnar om djup okunskap,
   och förakt för de människor som dagligen arbetar för sjösäkerheten.
   Utgången av olyckan är synnerligen tragisk och dom berörda har all min sympati. Men att skuldbelägga besättningen på lotsbåten saknar grund. Den primära orsaken måste vara att positionsljusen inte fungerat på RIB-en. Att från lotsbåten i grov sjö, totalt mörker (klockan 1 på natten inget månsken) visuellt observera en svart/gråmålad RIB utan positionsljus, är att ställa omänskliga krav på besättningen. Sjöklutter försämrade dessutom möjligheten att med radar observera RIB-en, som också under goda förutsättningar är ett svårt objekt för radar.
   Slutsatsen ”Är sikten nedsatt skall farten reduceras för att minska risken för allvarliga skador vid en ev. kollision.” är rent nonsens. Sjöfarare framför sina fartyg
   enligt dom regler som finns för aktuell farled. Kan man inte uppfylla kraven, ex.vis fungerande lanternor, får man hålla sig undan. Alternativet är att påkalla
   uppmärksamhet med t.ex nödsignaler.
   Och slutligen ”Fyllskallar håller sig på landbacken”.

 • Anonymous

  Bra, Anonymus! Föreskrifter om gott sjömansskap gäller alla, även lotspersonal

  • Sjökapten och fritidsbåtsåkare

   Utan att alls relatera till denna tragiska olycka eller dra alla över en kam kan även jag konstatera två saker;
   1. RIB båtsförare ligger väldigt nära vissa motorcyklister i sitt vett, dvs livsfarliga i trafiken.
   2. Lotsar pratar alldeles för mycket i mobiltelefon. Att dom ens hinner upp på bryggan innan dom ringer eller blir uppringda är ibland förvånande. Hur det går till i lotsbåten ser ju inte jag men vad säger att det är annorlunda där.

Artikeln är stängd för fler kommentarer