Döda livbåtar orsakade livsfara för offshorearbetare

Personal på gasplattformen Snorre A utanför norska kusten svävade i livsfara efter en blow-out sedan evakueringen försenades när motorerna på två livbåtar inte kunde startas. Det visar en utredning norska Petroleumtilsynet gjort efter olyckan. 216 personer skulle evakueras och de som satt i de två ej fungerande livbåtarna fick vänta i sex timmar innan man fick igång motorerna. En av båtarna hade fått in luft i bränsleledningen och i den andra var batteriet urladdat. Statoil opererar plattformen och nu har man rekommenderats att se över rutiner för underhåll och klargöring av livbåtarna.