Fotograf: Dockstavarvet

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad

Dockstavarvet levererar

Dockstavarvet har inom loppet av bara ett par veckor levererat två nybyggen. Dels gäller det ett sjömätningsfartyg till Sjöfartsverket, dels en patrullbåt till norska försvaret.

Sjömätningsfartyget har nybyggnadsnummer 580 och har döpts till Gustaf af Klint. Fartyget beställdes i november 2013 och ordern var enligt uppgifter till Sjöfartstidningen värd 24 miljoner kronor. Varvet byggde på 1970-talet tre föregångare till det aktuella nybygget och har således erfarenhet av liknande fartyg. 

Specialbygge

Fartyget är mycket specialiserat och ska främst arbeta med mekanisk sjömätning, så kallad ramning. Mätningen görs med hjälp av en 30 meter lång ramstock som är upphängd i ett vinschsystem över aktern, och som är försedd med sensorer som känner av föremål på botten. Ombord finns därför förutom vanlig navigations- och kommunikationsutrustning också en omfattande elektronikinstallation. Totalt handlar det om ett 50-tal sensorer och antenner samt cirka 20 datorer.

Trimaran

Fartyget är utformat som en trimaran och är byggt helt i aluminium. Det är 17,6 meter långt, 8,6 meter brett och har en Volvo Penta-dieselmotor med en effekt på 558 kW. För att fartyget ska kunna framföras på en rak linje även under påverkan av vind och ström är det försett med tvärpropellrar på vardera 75 kW i både för och akter.

Nybygge 580 är ju verkligen ett utpräglat one-off bygge. Vi kan knappast räkna med någon repeateffekt men med många avancerade installationer har vi ändå tillfört förtaget ytterligare kunskaper som vi skall använda oss av i framtiden, kommenterar varvets vd Anders Hellman.

Två plus en

Patrullbåten till norska försvaret, eller mera korrekt Norska Sjöforsvaret, har nybyggnadsnummer 581 och beställdes även den i november 2013 ihop med ytterligare en patrullbåt plus option på ytterligare en båt. Det totala ordervärdet (inklusive optionsbåten) uppgavs då vara på omkring 100 miljoner kronor.   

Båttypen som nu levererats kallas IC 20 M och är även den byggd helt i aluminium. Båten är 20 meter lång och är av en ny, större konstruktion baserad på de 16 meter långa patrullbåtar som man tidigare levererat till bland annat Malaysia, Mexico, Polen och Ryssland.

Vattenjetaggregat

Framdrivningen sker med två vattenjetaggregat kopplade till MTU-dieslar på vardera 1.200 kW. Ombord finns en omfattande utrustning för högfartsnavigation, intern och extern kommunikation plus olika typer av transporter från sjukdomsfall till 20 insatsberedda soldater. Styrhytten är utrustad för en besättning på 2 till 4 personer och specialbyggd för att ge mycket låga ljudnivåer även i hög fart.

”Stor grej på gång”

Arbetet på Dockstavarvet, beläget cirka 7 mil norr om Härnösand, fortsätter nu i första hand med patrullbåt nummer två till Norge som skall levereras i oktober. Enligt varvets styrelseordförande K-A Sundin väntar sedan ytterligare uppdrag – även om han inte kan avslöja några detaljer i nuläget.

– Vi har en hel del på gång, bland annat en stor grej, men allt är inte riktigt klart ännu. Inom några dagar ska vi dock kunna berätta mer, säger K-A Sundin, styrelseordförande för Dockstavarvet.