Docksta-leverans till Danmark

Dockstavarvet har levererat sitt nybygge 541 till danska Fiskeridirektoratet. Fartyget kommer att få namnet Havternen och ersätter Viben, byggt 1977. Havternen är 19,5 meter långt och har en bredd på 4,58 meter, ett djupgående på 1,0 meter och får en tremannabesättning. Fartyget skall användas för fiskeriövervakning i danska farvatten. Prislappen för fartyget är DKK 43 miljoner, av vilket EU betalar DKK 6 miljoner. Fiskeridirektoratet har fyra övervakningsfartyg: Vestkysten, Nordsøen, Havørnen och Havternen.