DNV:s flotta rekordstor

Den av Det Norske Veritas, DNV, klassade flottan har aldrig varit större än nu. Vid årsskiftet bestod flottan av 5.400 fartyg med ett brutto på totalt 121 miljoner. DNV:s intäkter uppgick 2007 till NOK 8.126 miljoner (USD 1.383 miljoner), en ökning med NOK 829 miljoner jämfört med 2006. Rörelseresultatet uppgick till NOK 873 miljoner (USD 148 miljoner) och resultatet efter skatt landade på NOK 536 miljoner (USD 91 miljoner) mot NOK 546 miljoner året innan. DNV klassar cirkar 16 procent av världshandelsflottan, mätt i bruttodräktighet. 741 av de nybyggen som beställdes förra året byggs till DNV-klass. Mätt i brutto motsvarar det 19 procent av nybeställningarna förra året. DNV räknar med en fortsatt hög efterfrågan på sina tjänster under 2008.