DNV tror på kraftig utsläppsminskning med befintlig teknik

Enligt en ny studie från Det Norske Veritas (DNV) kan sjöfarten sänka sina CO2-utsläpp med 30 procent fram till 2030 – med befintlig teknik och utan kostnadsökningar för industrin att bära.– Om sjöfarten redan nu agerar och tillämpar tillgänglig kostnadseffektiv teknik kan utsläppen minska betydligt. Genom att göra detta har vi kommit en lång bit på vägen i att möta existerande krav samt några av dessa som diskuteras i Köpenhamn, säger Tor E Svensen, chef för det operativa arbetet inom DNV Maritime.Om alla kända åtgärder, som kostar upp till USD 100 per ton, implementeras kan utsläppen halveras till 2030.