Fotograf: DNV GL

Kategori: Regelverk

Elektroniska certifikat – nu införs de

Elektroniska certifikat börjar nu införas på alla DNV GL-klassade fartyg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] DNV GL-klassade fartyg.

De senaste åren har DNV GL, tillsammans med redare och flaggmyndigheter i olika länder, arbetat i pilotprojekt med syfte att testa och sprida acceptans för att använda elektroniska certifikat ombord. Resultatet är att närmare 50 flaggstater hittills har gett DNV GL tillstånd att utfärda elektroniska statutory certificates för deras räkning. Tillstånd från fler flaggstater är att vänta den närmsta tiden, enligt DNV GL:s pressmeddelande.

Tillgång online

De elektroniska certifikaten publiceras på DNV GL:s kundportal direkt efter att en inspektion ombord är slutförd, så att alla berörda parter får tillgång till de senaste certifikaten, var de än befinner sig. Certifikaten förses med en en digital signatur och ett unikt spårnummer så att giltigheten och äktheten kan kontrolleras online.

– Elektroniska certifikat kommer att underlätta våra kunders ärenden med klassen, låta aktörer i hela industrin dra nytta av digitalisering och ge oss en grund för vidare förbättring i framtiden, säger Knut Ørbeck-Nilssen, CEO på DNV GL – Maritime.

Bokningsverktyg

Införandet planeras gå snabbt – DNV GL-klassade nybyggen får elektroniska certifikat vid leverans och existerande fartyg får dem vid nästa inplanerade inspektion eller auditering.

I samband med implementeringen av nyordningen inför DNV GL också ett bokningsverktyg, Smart Survey Booking tool, som hjälper användaren att hitta bästa tid och plats för inspektion av fartyg. Bokningssystemet beräknar hur en inspektion kan få med så mycket som möjligt av det som behöver kollas, baserat på certifikatens datum, gör en uppskattning av resekostnader och hur lång tid som behövs för en inspektion och föreslår dessutom en lämplig hamn att anlöpa.

Positiv utveckling

– DNV GL har kommit långt, och jag vet att även Lloyd’s håller på med detta. Den här typen av teknikutveckling är viktig och positiv, den underlättar den administrativa bördan ombord, kommenterar Tryggve Ahlman på föreningen Svensk Sjöfart.

Han tror inte att fartygen som går över till elektroniska certifikat kommer att slänga sina pärmar omedelbart.

– Jag skulle tro att det blir en övergångsperiod när man har både livrem och hängslen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]