Fotograf: Det Norske Veritas AS

Kategori: Ekonomi | Säkerhet

DNV GL gör miljardvinst

Klassningssällskapet DNV GL Group gör ett stabilt första finansiellt år. Nettovinsten 2014 landade på 1,0 miljarder norska kronor (1,1 miljarder svenska kronor).

Efter att två av världens största klassningssällskap – Germanischer Lloyd och Det Norske Veritas – gått samman i det nya bolaget DNV GL Group i september 2013 redovisar man nu sitt första årsresultat.

Ökad omsättning

Enligt årsrapporten (där jämförelser från föregående år sker enligt en så kallad pro formaredovisning, eftersom man som sagt gick samman först i september 2013) ökar man omsättningen 2014 med 10 procent och hamnar på en omsättning på 21,6 miljarder norska kronor (23,9 miljarder svenska kronor).

Stabilt år

Enligt finanschefen Thomas Vogth-Eriksen gör man ett stabilt ekonomiskt resultat för 2014 och redovisar en nettovinst 2014 på 1,0 miljarder norska kronor (1,1 miljarder svenska kronor).

– Av den 10-procentiga ökningen på omsättningen består 4 procent av en organisk tillväxt i DNV GL. Mindre än 1 procent är icke-organisk tillväxt, däribland förvärv av Danish Standard Certification och Marine Cybernetics, och 5 procent är resultatet av valutaeffekter. Valutaeffekterna accelererade under det sista kvartalet till följd av att den norska kronan försvagades gentemot de flesta större valutorna, säger Thomas Vogth-Eriksen. 

”Tuffa tider”

Även Henrik O. Madsen, styrelseordförande och vd för DNV GL Group, är nöjd med 2014 års ekonomiska utfall, men höjer samtidigt ett varningens finger.

– Det är ingen tvekan om att en del av våra huvudsakliga marknader står inför tuffa tider. DNV GL kommer inte att gå opåverkade från dessa tider, men jag har en stark tilltro på vår förmåga att konstant förbättra och anpassa oss, säger vd:n Henrik O. Madsen som också uppger att man kommer att fortsätta att investera omkring 5 procent av den årliga omsättningen på forsknings-, innovations- och samarbetsverksamheter. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Är det inte omsättningen som uppgår till 21,6 miljarder och inte rörelseresultatet?

  • Lars Andersson

   Hej Anonym,

   Tack för din kommentar! Trots att vi diskuterade detta rätt ingående här på redaktionen (eftersom årsresultatet förstås var på engelska och det alltid är lite lurigt med de engelska termerna) så måste vi ha missuppfattat det hela…

   Rimligen måste det handla om omsättning, så som du skriver i din kommentar, och inte rörelseresultat – vilket nu är ändrat.

   Med vänliga hälsningar
   Lars Andersson / reporter & tf redaktionschef

Artikeln är stängd för fler kommentarer