Divisionschef i Transatlantic säljer stor aktieportfölj

Enligt Finansinspektionens insynslista har Jan Thunberg, chef för Transatlantics division Europatrafik, sålt 300.000 B-aktier i bolaget. Thunbergs innehav i Transatlantic är numera 188.175 B-aktier.