”Dimman var av stor betydelse”

Regeringen har gett Statens Haverikommission ett år på sig att utreda kollisionen mellan Gotlandsbolagets två färjor M/S Gotland och HSC Gotlandia II den 23 juli utanför Nynäshamn. I kollisionen drogs en lång reva upp på Gotlandia II i höjd med passagerardäck och ett tiotal personer skadades lindrigt. Det är fortfarande oklart varför kollisionen inträffade.– Vi håller på att samla in information fortfarande och det kommer ta sin tid att få in alla uppgifter vi behöver. Rapporten väntas inte bli klar förrän framåt våren 2010. Vi har undersökt fartygen och kan konstatera att kollisionen inte inträffade på grund av maskinfel eller roder- eller styrfel utan det är en fråga om hur man kört båtarna, säger Göran Rosvall, ordförande för Statens Haverikommission till SST.– Det återstår en mängd frågor, bland annat måste vi kolla på om radarapparaterna fungerat som de ska. Sen måste vi titta på hur det är att manövrera ett vattenjetfartyg (Gotlandia II reds. anm.), hur annorlunda uppför sig det jämfört med andra fartyg?Den pråm som, helt enligt reglerna, låg för ankar vid farleden bidrog i sig inte till kollisionen enligt Göran Rosvall, men kan ha varit ett störningsmoment för Gotlandia II som försökte ge plats för Gotland.– Pråmen låg ankrad vid sidan av farleden och deltog inte i olyckan på något annat sätt än att den fanns där. Den kan ha inneburit ett störningsmoment eftersom det kan ha varit obekvämt när färjan ville ta ut svängen men den har inte bidragit till haveriet.Enligt Göran Rosvall var väderomständigheterna vid olyckstillfället dåliga, eftersom det rådde dimma.– Dimman var helt klart av stor betydelse. Det är inte ovanligt med dimma och färjorna är utrustade med instrument och radarapparater och gps för att kunna slå fast var man är och vart man är på väg, men det är klart att dimman spelat roll.Vid tiden för kollisionen befann sig 1.338 passagerare ombord på M/S Gotland och 579 passagerare på HSC Gotlandia II. Gotland fick endast lättare skador och gick i trafik dagen efter. Gotlandia II ligger nu i Norrköping för att genomgå reparationer. Gotlandsbolagets vd Jan-Erik Rosengren säger till SST att skadorna är så allvarliga att fartyget kommer åter i trafik först nästa säsong.– Det är stora skador på inredningen som måste åtgärdas. Vi håller på att ta in offerter för jobbet i detta nu.Gotlandsbolaget har därför lagt ner Ölandstrafiken, tillfälligt, och opererar nu med Gotlandia på Visby–Nynäshamn. – Under första veckan efter kollisionen drabbades flera resenärer av förseningar, ibland var det förseningar upp till ett dygn. Men nu har vi återgått till ett normalt tillstånd, men vi har gjort vissa förändringar i turlistan.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]