DFDS visar vinst trots global finanskris

DFDS lyckas hålla svarta siffror trots ett tufft 2009 med dramatiska fall på de flesta av koncernens marknader. Resultatet för helåret hamnar på DKK 20 miljoner (DKK 200 miljoner 2008). Nettointäkterna föll från DKK 8,1 miljarder 2008 till DKK 6,5 miljarder 2009. Det största raset drabbade roro-segmentet där nettointäkterna minskade från DKK 3,7 miljarder 2008 till DKK 2,9 miljarder 2009. Container- och passagerartrafiken noterar mindre nedgångar. För container minskade nettointäkterna från DKK 1,6 miljarder till DKK 1,1 miljarder och för passagerare från DKK 1,7 miljarder till 1,6 miljarder. DFDS har trimmat verksamheten när det gäller såväl antal anställda som antal fartyg. Koncernen har 3.924 anställda (2008: 4.301) och 51 fartyg (2008: 60).Koncernchefen Niels Smedegaard säger i en kommentar att man tack vare stora ansträngningar från samtliga anställda lyckats ta sig igenom 2009 som varit ett av de svåraste åren i DFDS historia.