DFDS stoppar seglingar på Århus

DFDS Seaways upphör att anlöpa Århus med roro-fartyget Corona Seaways, som hittills haft en anlöp i veckan (fredag) till Århus på rutten från Köpenhamn till Fredericia. Ökade godsvolymer på överfarten mellan Kiel och Klaipeda har fått DFDS Seaways att ändra seglingen så att Corona Seaways istället anlöper Kiel och tar gods med till Klaipeda. Anlöpen sker på fredagar efter lossning/lastning i Fredericia. Århus kom med på DFDS Seaways ruttkarta när Scandlines beslöt att sluta segla från Klaipeda till Århus och Aabenraa.