DFDS skär i landorganisationen

DFDS-koncernen har meddelat personalnedskärningar på landkontoren, på grund av bolagets ekonomiska situation. Enligt bolagets Q3-rapport gick rörelseintäkterna ned med 23 procent till DKK 828 miljoner för de tre första kvartalen i år, vidare sjönk vinsten före skatt med 41 procent till DKK 262 miljoner samma månader. Bolaget kommer nu att minska personalen på DFDS Tor Lines kontor i Göteborg med tio procent. Samma gäller för DFDS Container Lines kontor och DFDS Lys-Lines huvudkontor – båda drabbas av personalnedskärningar med tio procent. Fler åtgärder är att vänta, enligt Q3-rapporten.Esbjerg Freight Agency kommer att stängas ner. På flottsidan har ett ro-pax-fartyg och ett containerfartyg återlämnats. Två ro-ro-fartyg har chartrats ut och ett ro-pax-fartyg har lagts upp. Vidare kommer ytterligare två ro-ro-fartyg att chartras ut 2008/2009 och ett lo-lo-fartyg kommer återlämnas i januari 2009.