DFDS Seaways lämnar Helsingborg

Den 15 oktober slutar DFDS Seaways att anlöpa Helsingborg på linjen mellan Köpenhamn och Oslo. Beslutet är baserat på höga bunkerpriser, farledsavgifter i svenska vatten samt minskat passagerarantal. Till detta kommer krav från Helsingsborgs kommun på att huvudmaskineriet skall utrustas med katalytisk avgasrening. Färjorna på linjen, ”Crown of Scandinavia” och ”Pearl of Scandinavia” är redan utrustade med katalysatorer på hjälpmaskineriet efter krav från hamnmyndigheterna i Köpenhamn och Oslo där huvudmaskineriet stängs av efter ankomst. DFDS inledde anlöp i Helsingborg med ”Queen of Scandinavia” 1990.