Fotograf: DFDS

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

DFDS sätter in ytterligare fartyg på Klaipeda

Ökande godsvolymer får DFDS att sätta in tredje fartyg på linjen mellan Karlshamn och Klaipeda.

Trots handelssanktioner mellan EU och Ryssland har DFDS haft en ökad efterfrågan på linjen till Baltikum. 2015 ökade fraktvolymerna med 5 procent och passagerarna med 7 procent. Den danska koncernen DFDS sätter därför in färjan Patria Seaways på linjen som sedan tidigare trafikeras med Victoria Seaways och Optima Seaways.

Först två sedan tre

Patria Seaways kommer från och med april att göra två rundturer i veckan.

– Det blir inledningsvis avgångar som är anpassade till den stora efterfrågan på fraktkapacitet med sena avgångar från Karlshamn på måndagar och fredagar. Men vi planerar också att utöka trafiken till 3 avgångar per vecka under sommaren då vi har större efterfrågan på passagerarkapacitet och då med en tidtabell som passar resenärerna bättre, säger Lars Malmström, platschef på DFDS i Karlshamn. 

Återkomst

Patria Seaways har tidigare varit i trafik på linjen från 2004 men byttes 2011 mot större fartyg och kommer nu tillsammans med Optima Seaways och Victoria Seaways trafikera Karlshamn – Klaipeda med totalt 9 rundturer per vecka. För fraktkunderna innebär detta en kapacitetsökning med cirka 20 procent.

Sextonde året

Patria Seaways byggdes 1992, gör 17 knop tar 240 passagerare och rullande last i 1.800 filmeter. Fartyget är både äldst och minst av de tre fartygen på linjen. Victoria Seaways byggdes 2009, gör 23,5 knop, tar 550 passagerare och rullande last i 2.800 filmeter. Optima Seaways byggdes 1999, gör 21 knop, tar 320 passagerare och rullande last i 2.500 filmeter.

DFDS har trafikerat sträckan sedan 2001 och förra året transporterade rederiet 100.000 passagerare och 75.000 fraktenheter mellan Karlshamn och Klaipeda.