Kategori: Hamn/Logistik

DFDS och C.Ports tar över Gbg-terminal

Göteborgs Hamn har skrivit ett 25-årigt koncessionsavtal med DFDS och C.Ports för driften av roro-terminalen med start i januari 2011.

I februari i år delades hamnen upp i ett kommunalt hamnbolag och tre separata terminalbolag. Kajer och infrastruktur är liksom tidigare i kommunal ägo och avtalet gäller själva driften av roro-terminalen. DFDS och C.Ports, systerbolag till rederiet Cobelfret, startar ett nytt bolag för samarbetet.

– Göteborgs Hamn är en nyckelhamn för oss. Vi har mycket trafik i både Östersjön och Nordsjön och det är mycket viktigt för oss att vi är med och utvecklar och förbättrar vår service till svensk industri och våra många kunder i Sverige och i Europa. Därför är det strategiskt viktigt att stärka närvaron i Göteborg, säger koncernchef Niels Smedegaard, DFDS. 

När koncessionsavtalet börjar gälla tar DFDS och C.Ports över terminalbolaget, de cirka 320 anställda och alla kundkontrakt. (läs mer på s. 36)