DFDS LISCO kvar på börsen

Handeln med DFDS LISCO-aktierna fortsätter på Vilniusbörsen, trots att rederiets bolagsstämma förra året beslöt att lämna den. Enligt nyhetsbyrån BNS inledde rederiets minoritetsägare en domstolsprocess mot rederiet efter att de inte lämnats möjlighet att lösa in aktier i samband med avlistningen. DFDS Tor Line äger 92,09 procent av aktierna av före detta LISCO Baltic Service. Rederiet vann en domstolsprocess i frågan, men motparten har ännu inte bestämt om beslutet skall överklagas.