Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

DFDS köper turkiskt roro-rederi

DFDS köper 98,8 procent av aktierna i det turkiska roro-rederiet U.N. Ro-Ro.

Tack vare köpet av U.N. Ro-Ro får DFDS ett starkt fotfäste i den starka och kontinuerligt växande handeln mellan EU och Turkiet. U.N. Ro-Ro opererar fem linjer mellan Turkiet och hamnar i Italien Grekland och Frankrike.

Värdet på affären uppges till 950 miljoner euro. U.N. Ro-Ro äger och opererar en flotta med 12 roro-fartyg och har 500 anställda. Dessutom opererar rederiet hanterminaler i Pendik, Istanbul och Trieste. I samarbetet med järnvägsoperatörer erbjuder U.N. Ro-Ro intermodala transporter mellan viktiga EU-marknader och hamnarna Toulon och Trieste.

Över hälften sjövägen

– Turkiets ekonomi hör till de 18 största i världen. Handeln med EU är extremt dynamisk. Sedan U.N. Ro-Ro grundades 1994 har sjöburen handel fortsatt att ta marknadsandelar från vägtransporter där trafikstockningar, gränskontroller och tullformaliteter förhindrar flödet. I dag är 55 procent av handeln sjöburen och andelen fortsätter att öka, vilket inte minst gagnar U.N. Ro-Ro som är den stora operatören på denna marknad, säger Niels Smedegaard, CEO & President vid DFDS A/S.

Lönsamt företag

Niels Smedegaard säger vidare att U.N. Ro-Ro är ett mycket lönsamt företag.

– Vi är övertygade att vi med gemensamma krafter kommer att skapa nya och spännande möjligheter när vi bygger ut vår service för att nå nya kunder och kombinerar de två försäljningsorganisationer.