DFDS köper konkurrent på Sverige–Storbritannien-trafik

DFDS-koncernen har köpt Cobelfrets trafik från Göteborg till Killingholmen. Denna linje har varit en nagel i ögat på DFDS sedan den startade 2004 som en stark konkurrent till DFDS Tor Lines Anglo Bridge mellan Göteborg och Immingham. Efter övertagandet kommer trafiken fortfarande att gå från Göteborg, men ny destination i England blir Immingham, DFDS huvudhamn i Storbritannien.I överkommelsen ingår att DFDS tar över chartern av de svenskflaggade ro-ro-fartygen ”Britta Oden” och ”Eva Oden”, som därmed kommer att segla för DFDS Tor Line de kommande tolv månaderna. Cobelfret-trafiken får namnet Humber Bridge med sju seglingar per vecka från respektive hamn. Övertagandet gäller från den 14 juni och innebär inga förändringar i DFDS finansiella prognos.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.