DFDS justerar resultatet

DFDS justerar det förväntade resultatet för 2008, bara några dagar innan halvårsrapporten publiceras. Istället för en vinst på DKK 500 miljoner, har resultatet skrivits ner till DKK 325–375 miljoner. Skälet till detta är huvudsakligen det höga oljepriset som har slagit hårt mot bolaget. För fraktverksamheten har de extra oljekostnaderna inneburit att årets godsökning inte får det förväntade genomslaget. För DFDS Seaways är situationen ännu tuffare, då antalet passagerare sjunkit samtidigt som oljepriset stigit. DFDS Seaways påverkas också av rekonstrueringskostnader eftersom rutten Bergen–Newcastle läggs ner i slutet på augusti och lämnar företaget med flera hundra friställda anställda, dessutom kommer Queen of Scandinavia inte att dra in intäkter.