DFDS förlänger tre fartyg

DFDS ska förlänga de tre ro-ro-färjorna Tor Begonia, Tor Freesia och Tor Ficaria med 30 meter. MWB Motorenwerke Bremerhaven AG kommer att utföra ombyggnationerna under 2009. Genom detta kommer DFDS att öka fraktkapaciteten på Nordsjön med 25 procent. – Även om fartygen när de levererades för två år sedan medförde en stor kapacitetsökning är vi redan nu i en situation där vi saknar kapacitet på våra linjer på Nordsjön mellan Sverige och England, en linje som växer hyggligt, säger Peder Gellert Pedersen, exekutiv vice president med ansvar för ro-ro-divisionen.Investeringen uppgår till DKK 280 miljoner. Efter förlängningen kommer fartygen att ha en längd på 230 meter och en kapacitet för 4.700 filmeter gods. Fartygen kommer fortsätta på linjen mellan Göteborg och Immingham.