Fotograf: DFDS

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

DFDS chartrar Stena-nybygge

DFDS har skrivit charteravtal med Stena Roro om ett nybygge som ska trafikera Engelska kanalen. 

Avtalet mellan Stena Roro och DFDS är på tio år. Ropax-fartyget kommer att byggas på det kinesiska varvet Avic Weihai Shipyard. 

– Eftersom fartyget ännu inte har byggts så har vi stora möjligheter att se till att den utformas för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse. Vi ska chartra fartyget från Stena Roro och driva det i tio år med möjlighet att köpa det sedan. Och eftersom vi överväger att byta ut flottan på kanalen 2031 är timingen verkligen bra, säger Peder Gellert, EVP för Shipping Division på DFDS.

Ersätta Calais Seaways

Det nya fartyget ska sättas i trafik 2021 och tanken är att det ska ersätta Calais Seaways från 1991, som är rederiets äldsta på kanalen och som trafikerar rutten Dover-Calais. Men beslut om detta tas inte förrän 2020, beroende på marknadsutvecklingen. Färjan kommer att svälja 1.000 passagerare och 3.100 lanemeter rullande gods – den blir därmed rederiets största på kanalen.

Specialanpassas

Färjan kommer att förbruka 25 procent mindre bränsle än nuvarande färjor och specialanpassas för Engelska kanalen. 

– Ett nybyggt fartyg ger oss flexibilitet att skapa plats för skattefri shopping, beroende på resultatet av Brexit. Tillsammans med en arkitekt ska vi designa fartygets inre så att vi maximerar våra möjligheter att öka på den kommersiella sidan, säger Kasper Moos, vd för Business Unit Channel på DFDS.

Första optionen

VD Per Westling på Stena RoRo säger till Sjöfartstidningen att nybygget till DFDS är det femte ropax-fartyget i serien, det vill säga den första optionen som deklareras.

– Alla nybyggen i serien har sysselsättning, tre går till Stena Line, ett till Brittany Ferries och ett till DFDS.