DFDS anställer brittisk besättning till Queen of Scandinavia

DFDS Seaways står i begrepp att byta besättning på Queen of Scandinavia på linjen Bergen–Newcastle. En i huvudsak brittisk besättning ersätter de 71 danska och svenska besättningsmän som är anställda som catering-personal. Den ursprungliga besättningen får inte sparken utan kommer att erbjudas jobb på andra DFDS-fartyg närmare Sverige och Danmark. Huvudsyftet är att sänka kostnaderna för linjen som inte utvecklats som önskat ekonomiskt. Kostnaderna för hemresor för den dansk-svenska besättningen är högre än för en brittisk besättning.