DFDS-anställda överväger att stämma sin arbetsgivare

En grupp bestående av mellan 700 och 800 anställda i det danska rederiet DFDS överväger att stämma företaget. De anställda anser att DFDS gjort en alltför strikt tolkning av det danska rökförbudet i offentliga lokaler, som trädde i kraft den 15 augusti. Gruppen vänder sig speciellt mot att besättningsmedlemmar inte får lov att röka i sina egna hytter. DFDS har valt att endast tillåta rökning i särskilda rökrum eller ute på däck i rederiets fartyg. Brott mot dessa regler kan leda till avsked, har DFDS-ledningen bestämt. I övriga Danmark är det tillåtet att röka i rum där endast en person arbetar och gruppen menar att detta bör gälla även för enmanshytter.