Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk

”Det har bara skapat bekymmer”

”Frustrerande” och ”mer komplicerat” – men samtidigt ”enda vägen framåt”. Så lyder några av omdömena från fartygsagenterna om Maritime Single Window-portalen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]erna om Maritime Single Window-portalen.

Övergången till inrapporteringssystemet Maritime Single Window har pågått sedan hösten 2015 och avslutas idag torsdag, då Tullverket ansluter fullt ut som sista svenska myndighet. Enligt Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförenings vd, har övergångsperioden i princip bara inneburit merarbete för fartygsagenterna, utan att man för den sakens skull kunnat höja arvodena.

”Bara bekymmer”

– Våra medlemmar har hittills bara fått bekymmer av det här, och övergången har varit mycket mer komplicerad än vad myndigheterna räknat med, säger Berit Blomqvist och nämner några av de förändringar som skapat frustration och irritation hos fartygsagenterna:    

– Dels gäller det Crew Effects-listorna, där man nu ska fylla i alla uppgifter i Excel-dokument och där det för agenterna är närmast hål i huvudet att det inte går att bifoga uppgifterna i pdf-dokument längre. Sen handlar det också om sådant som passagerarlistor, som också ska lämnas in på ett nytt sätt och innehålla massor av fakta, där det är lätt att göra fel. 

Mer tidsödande

Ett övergripande problem med MSW-portalen är enligt Berit Blomqvist att agenterna nu tvingas fylla i fler istället för färre uppgifter. Framförallt gäller detta den inrikes sjöfarten, där man nu måste lämna in nya uppgifter för varje ny hamn ett fartyg ska anlöpa.

– Vi ville ju ha ett system som förenklar saker, men istället har allt blivit mer komplicerat och mer tidsödande. Och eftersom konkurrensen är så tuff som den är, så har ju våra agenter tyvärr inte har kunnat höja arvoden i takt med att de fått mer att göra.

Berit Blomqvist är dock noga med att påpeka att det inte går att hindra den pågående teknikutvecklingen.

– Det är ju den enda vägen framåt, så är det. Och samarbetet med Sjöfartsverket har fungerat bra, både direkt och inom den referensgrupp där både vi och andra representanter från branschen ingår, så förhoppningsvis blir det bättre framöver.   

”Hånfullt” 

Skeppsmäklarföreningens vd får medhåll i sin MSW-kritik av Daniel Grahed, hamnagent hos Malmöbaserade Hasting Schultz Shipping.

– För min del är det framförallt en sak jag stört mig på med Single Window: det är  Sjöfartsverket påstod att agenterna skulle spara x antal timmar och x antal miljoner med det nya systemet, när det istället blivit tvärtom. Det är nästan lite hånfullt av Sjöfartsverket att påstå något sådant, säger Daniel Grahed och tillägger:

– Jag har arbetat som hamnagent i 20 år, och det här är helt klart den största branschförändringen arbetsmässigt under min tid.

Nya rutiner för lossningstillstånd

Även Daniel Grahed nämner det nya sättet att fylla i passagerar- och besättningslistor som en källa till merarbete och frustration, och har dessutom andra exempel på försämringar med MSW-portalen:

– Ett stort problem är att man ändrat rutinerna för lossningstillståndet, så att de numera kommer närmare inpå ETA. Om en tankbåt kommer in klockan 02 en lördagsnatt måste jag kliva upp på natten och se om lossningstillståndet kommit in, och har det inte gjort måste sätta mig och jobba med det. Tidigare har vi bara kunnat skicka in en blankett i förväg, säger han och fortsätter:

– Risken är förstås att fartygsoperationer fördröjs, och för fartyg som har mycket nattarbete är det ett stort problem.

”En katastrof”

En annan sak som upprör Daniel Grahed är att MSW-portalerna ser olika ut i olika europeiska länder.

– Det är en katastrof att EU tillåtit olika länder att sätta upp egna portaler. Framförallt är det svårt för befälhavarna att hantera. De som kommer ofta till samma hamnar kanske lär sig, men är det spotbåtar som hela tiden kommer till nya ställen så det blir det ju merarbete för oss agenter. Vissa kaptener kan inte fylla i alla listor, och andra kanske helt enkelt inte hinner, säger Daniel Grahed och håller med Berit Blomqvist om att merarbetet inte kompenseras med höjda arvoden.

– Det här är en väldigt konkurrensutsatt bransch, och försöker man höja arvodena så byter kunden bara agent. Det går ju inte jättebra för rederierna idag, och de försöker förstås göra allt för att spara på sina pengar.    

Kan bli bättre

Daniel Grahed hoppas dock likt Berit Blomqvist på att Sjöfartsverket kommer att rätta till de värsta problemen med Maritime Single Window efterhand.

– Visst, jag är ju inte uppväxt med datorer och har inte det intresset, och kanske de yngre har lättare att lära sig allt det här från början. Men i nuläget är det ett faktum att allt tar mycket mer tid än tidigare.

Vad tycker ni läsare om Maritime Single Window-portalen? Gå in och skriv av er under artikeln ”Single Window nära målet”!

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]