Det blir ingen Scandinavian Star-rättegång

Den danske Rigsadvokaten har beslutat att inte ta upp ”Scandinavian Star”-fallet igen. Beslutet kom efter att man utvärderat den rapport som lagts fram av Mike Axdal, som överlevde katastrofen den 7 april 1990, men som förlorade flera släktingar i branden. Hans rapport visar på flera oklarheter när det gäller fartygets ägande och försäkringar under de första dagarna i april 1990, när färjan såldes av Stena till Sea Escape som sålde den vidare till Scandinavian Star K/S för charter till DaNo-linjen. En hel del dokument blev inte klara inför fullbordandet av försäljningen, vilket gör att det kan se ut som om Sea Escape ägde fartyget vid katastrofen.Rigsadvokaten uppmärksammar oklarheterna, men menar att bevisningen är för dålig och inte räcker för åtal mot någon. Mike Axdal är mycket upprörd och försöker nu övertyga ledamöter i Folketinget om att ärendet måste tas upp igen. – Om inte detta lyckas kommer vi att gå till en internationell domstol. Vi fortsätter tills någon dömer till vår fördel, säger Mike Axdal. Hans teori är att katastrofen orsakades av en mordbrand och ett försäkringsbedrägeri och att redaren Henrik Johansen handlade på uppdrag av Sea Escape.