Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Miljö

Destination Gotland ökar andelen biogas

Destination Gotland ökar med början den här veckan inblandningen av biogas från en till tio procent, vilket uppges ge en utsläppsminskning motsvarande 9000 ton koldioxid per år.

Under 2019 och 2020 tog Destination Gotland ett första steg mot fossilfri sjöfart genom investeringen i två nya färjor som drivs med naturgas, LNG. Detta bidrog till att minska utsläppen av koldioxid med omkring 20 procent, skriver rederiet i ett pressmeddelande. Eftersom fartygens motorer är byggda för att även drivas med biogas var detta en avgörande investering för att successivt kunna öka andelen biogas i tanken.

Nu tas nästa steg, uppger företaget. Gotlandstrafiken kommer från och med den här veckan att köras med 10 procent biogas som drivmedel.

”Ett otroligt viktigt steg”

– Det här är ett otroligt viktigt steg för oss, och jag är stolt och glad över att vi är med och bidrar till sjöfartens utveckling mot minskade utsläpp. Vi är fast beslutna att ställa om till en klimatsmart Gotlandsresa och senast 2045, helst mycket tidigare, ska Gotlandstrafiken vara helt fossilfri, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland, i en kommentar.

Åtgärden innebär att Destination Gotland nu ligger före sin klimatfärdplan, uppger företaget, där målet är att minska utsläppen av koldioxid med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Ökad produktion

Det är möjligt tack vare ökad produktion av biogas och införandet av en certifierad bränsleblandning med biogas och naturgas. Det är energiföretaget Gasum som förser Destination Gotland med bränsle.

– Priset på biogas är fortfarande betydligt högre jämfört med naturgas, och bränsleskiftet innebär en stor investering. Vinsten i form av kraftigt minskade utsläpp gör dock investeringen motiverad, säger Christer Bruzelius.