Destillerade bränslen sänker CO2-utsläppen

Intertanko argumenterar för att handelsflottan ska byta till destillerade bränslen (MDO) inte bara för att det sänker utsläppen av partiklar, NOx och SOx, vilket är allmänt accepterat, utan också för att det sänker de totala utsläppen av koldioxid CO2. Genom att använda MDO sänks bränsleförbrukningen, gör all behandling av bränsle ombord onödig, reducerar energiåtgången för att ta hand om restprodukterna ombord till ett minimum och dessutom minskas den stora CO2-produktionen från havet, som uppstår på grund av SOx-nedfall, mycket kraftigt. Dessa positiva effekter är tillsammans större än de negativa effekterna av antingen högre energiåtgång i raffinaderierna för att avlägsna svavel eller vid tillverkning av scrubbers.”En övergång till MDO från HFO skulle därför i värsta fall vara CO2-neutralt och, beroende på antaganden, skulle i praktiken resultera i en mätbar nettominskning av CO2-utsläpp”, skriver Intertanko en nyligen publicerad rapport.Dessutom skriver tankerredarnas organisation att nya raffinaderier och uppgraderingar av gamla kommer att klara av att möta den ökade efterfrågan på MDO. Ett argument som stöds av ett uttalande från Middle East Money and Ships där det sägs att USD 120 miljarder nu investeras i nya raffinaderier runt Persiska viken.Som en varning till dem som vill se en fortsatt användning av HFO säger Intertanko att nya raffinaderier är byggda för att inte producera den restolja som ingår i HFO, och att till och med gamla raffinaderier, som många i USA är, använder restoljan i sina pannor. ”Det är därför bara en tidsfråga innan oljeindustrin inte har tillräckligt med restolja för att tillgodose världens handelsflotta”.