Rederi AB Umans Listerhav sedd från bryggan på Lister.

Fotograf: Björn Holm

Kategori: Juridik | Regelverk

Deras polska sjömän nekas gå iland

Utländska sjömän nekas att komma iland i Sverige för annat än att resa hem. Det trots att samma personer får resa in i Sverige om de kommer som turister. Det drabbade polska sjömän i Karlshamn i helgen.
Det är inte bara sjömän från länder utanför EES som har problem med att få gå iland i svenska hamnar, även europeiska sjömän fastnar ombord. I lördags ankom de båda fartygen Lister och Listervik från Rederi AB Uman till Karlshamns hamn. Listervik kom från St. Petersburg och Lister från Kunda i Estland.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]�n länder utanför EES som har problem med att få gå iland i svenska hamnar, även europeiska sjömän fastnar ombord. I lördags ankom de båda fartygen Lister och Listervik från Rederi AB Uman till Karlshamns hamn. Listervik kom från St. Petersburg och Lister från Kunda i Estland.

Inför anlöpen fick rederiets inspektör Björn Holm reda på genom hamnen att ingen av fartygens besättningar fick lov att gå i land för annat än att sätta landgång och tömma sopor.

– De hänvisade till regler från gränspolisen, men jag ställde mig väldigt frågande till det eftersom mina polska sjömän kan åka hem och sedan gladeligen kan ta bilen och på så sätt komma in i Sverige. Men de får inte komma in i hamnarna, säger han.

Hamnen hänvisade till ett utskick från gränspolisen med speciella rutiner för utländska besättningsmän med anledning av förordningen om tillfälligt inreseförbud. Där stod att utländska sjömän för tillfället inte får gå i land utan att genomgå gränskontroll och att de måste kunna visa att de omfattas av något av undantagen i det tillfälliga inreseförbudet för att ha rätt att gå i land.

Gränspolisen skriver vidare i en mailväxling med Björn Holm att ”rutinen ger ingen uttömmande lista över situationer, men vi gör bedömningen att lämna fartygen för att exempelvis träffa kollegor, släkt eller vänner, handla, besöka träningslokaler, kyrkor, restauranger, pubar eller liknande inte kan anses omfattas av undantagen och därför inte är tillåtet”.

”Det ska inte vara något fängelse när de är ute och jobbar. De måste få kunna gå iland och köpa tandkräm om det behövs.”

Björn Holm, Rederi AB Uman

– Det känns som att väldigt många har tappat sitt sunda förnuft. Det är väldigt tråkigt, det ska inte vara något fängelse när de är ute och jobbar. De måste få kunna gå och köpa tandkräm om det behövs. Jag har en chief som är väldigt förtjust i skraplotter och nu får jag gå och köpa ett gäng till honom så att han klarar sig, säger Björn Holm.

När Sjöfartstidningen kontaktar gränspolisens jurist Barbara Wieckowska som också varit inblandad i kommunikationen i ärendet, säger hon generellt att problematiken har med inresebehandling inom EU/ESS att göra och med syftet för inresan.

– Även EU-medborgare måste passera en gränskontroll. Om de inte blivit inresebehandlade i Estland så befinner de sig fortfarande utanför EU och EES, säger hon.

I Polismyndighetens beslut om rutiner med anledning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige från i mars står att: ”Polismyndigheten har med stöd av 6 kap. 3 § utlänningsförordningen beslutat att utländska besättningsmän tills vidare inte får lämna sitt fartyg utan att underkastas en inresekontroll enligt artikel 8 i kodexen om Schengengränsema”. Barbara Wieckowska menar att ett giltigt skäl för en inresa bara är för en hemresa, exempelvis har EU-medborgare en ovillkorlig rätt att få resa tillbaka till sitt hemland.

– Om polackernas syfte med att kliva iland bara var att kliva iland, så var det därför de inte släpptes in, de skulle inte återvända hem. Man måste omfattas av ett undantag, exempelvis att presentera en biljett för en resa hem. Man får mönstra av och på, säger hon.

Som om inte situationen i Karlshamn vore nog så drogs även rederiets fartyg Listerhav in i en diskussion med Norrköpings hamnar under måndagen via sin agent. Fartyget skulle in till en privat kaj i Norrköping för att lossa senare i veckan och önskade en möjlighet att få ligga på en väntekaj för att bunkra. Men de fick nej från hamnen med hänvisningen från agenten att ”de erbjuder dessvärre inte några väntekajer nu under dessa tider.”

– Man börjar undra. Den enda kontakten vi ska ha med någon där är lotsen. Jag tycker att världen blivit helt galen, säger Björn Holm.

Ola Hjärtström är marknadschef i Norrköpings hamn. Efter att ha undersökt frågan menar han att huvudskälen till att de nekade plats var en kajrenovering och trafiksituationen, men han lyfter också fram corona.

–  Vi har bedömt att vi inte kunnat erbjuda någon kajplats av två skäl, det ena är att det pågår ett underhållsarbete vid en del av kajsträckan som var aktuell och att vi har en hög trafikbeläggning i det här området. Jag vill inte peka på coronasituationen men det har blivit så att vi har varit ganska restriktiva med den här typen av frågor som kommer till och från sedan några månader tillbaka, bland annat på grund av corona. De här fartygen kan bli liggande ett tag och besättningarna ska inte gå i land i alla fall, säger han.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]