Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Folk/företag

Dennis och Prima samarbetar

För att effektivare utnyttja tonnaget och stärka sin konkurrenskraft har Borgårederierna Dennis Maritime och Prima Shipping gått in för att samarbeta.

De finländska rederierna Dennis Maritime och Prima Shipping inleder samarbete inom befraktning. Den gemensamma flottan befraktas genom Prima Chartering som ingår i Prima Shipping Group. Syftet är att erbjuda kunderna bättre marknadstäckning och ytterligare flexibilitet. Med ett större antal fartyg i olika storleksklasser strävar man efter ökade fördelar med att ha rätt storleks fartyg i rätt position på efterfrågad tid.

– För att vi ska kunna optimera våra laster mot våra kunder så är det bättre att ha en större flotta i ett bredare segment. Idén är att erbjuda bättre positioner till kunderna och minska antalet ballastresor, säger Dennis Saari från Dennis Maritime till Sjöfartstidningen.

Färre ballastresor

Rederierna fortsätter som två separata rederier.

– Det som vi närmast eftersträvar är att undvika bra mycket mer ballastresor om man i sitter i samma byggnad och kan diskutera mera, säger Dennis Saari.

Han tror att samarbetet kommer att leda till konkreta resultat.

– Det är svårt att finansiera nya fartyg och konkurrensen från större utländska rederier har blivit allt hårdare. När industrin kommer ut med stora kontrakt har vi en större flotta att erbjuda och ligger betydligt bättre till hands.

Prima Shipping har fem och Dennis Maritime sex torrlastfartyg i sin flotta. Fartygen har en lastkapacitet mellan 1.170 och 3.550 ton.