Dennis Maritime hyr in tilläggskapacitet

I tillägg till det tidigare rapporterade köpet av 3.000-tonnaren Serafina (ex Remsborg) utökar Dennis Maritime Oy Ltd sin flotta ytterligare genom att tidsbefrakta den holländska torrlastaren Lady Magda på 3.200 dwt, byggd 1993. Fartygen går in i trafik för Dennis Maritime under veckorna 2 och 3. Köpet av Serafina möjliggjordes av ett flerårigt skeppningskontrakt med Nordkalk. Lady Magda hyrs in för att bättre kunna betjäna kunder på spotmarknaden, erbjuda tilläggskapacitet för små skeppningskontrakt och som ett komplement till kontraktet. I flottan ingår även de mindre torrlastarna Josefine och Nathalie.