Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik

”Den svenska sjöfarten behöver bättre näringsvillkor”

I en replik på inlägg av Jörgen Hellman (S) och Rasmus Ling (Mp) den 30 september skriver Hans Rothenberg (M) och Boriana Åberg (M) att införandet av tonnageskatten är en av många viktiga byggstenar för att stärka den svenska företagsamheten och göra det möjligt för svensk sjöfart att återfå sin världsledande position.

Äntligen kommer tonnageskatten på plats. Den enda skatt som vi moderater jublar över att få införa. Den 20 oktober ska det första svenska fartyget kunna flaggas blågult enligt det nya systemet. Det kunde gått fortare, det är vi de första att skriva under på, men samtidigt har det varit viktigt att alla blad fått läggas rätt för att tonnageskatten skulle utformas på bästa sätt.

Sjöfarten är avgörande för företagsamhet och handel, men också i sig själv en viktig näring vilket Alliansen tar fasta på såväl nu som i regeringsställning. Utöver tonnageskatten var Socialdemokraterna och Miljöpartiet under åtta år tysta om allt annat som rörde sjöfartens framtid. Samtidigt satte alliansregeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd sjöfarten i fokus genom att initiera utredningen om tonnageskattens införande för att ge den svenska handelsflottan förutsättningar att växa.

I januari 2013 presenterades regeringens handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft med fokus på företagsfrämjande, utbildning, sjösäkerhet, miljö och sjöfartsforskning. Båda dessa initiativ följdes upp med att forma en maritim strategi vilken nuvarande regering bara hade att slutföra förra året. Vi moderater menar att det inte räcker med bara tonnageskatten. Sjöfartsnäringen är strategiskt viktig för Sverige och den behöver en samlad strategi och ett näringsklimat i världsklass för att locka till nya investeringar.

Den rödgröna regeringen säger sig se hållbart företagande som centralt för svenska företags utveckling men står utan idéer och verklig handling. Dessvärre kan vi med fortsatt besvikelse se att regeringen med nya pålagor, regelkrångel och konkurrensbegränsningar tar mer från än den ger till företagen. Det slår mot näringslivet och bromsar och tillväxten. Jörgen Hellman (S) och Rasmus Ling (MP) har uppenbart stora problem att hantera på sin egen planhalva när deras rödgröna partier redan nu meddelar att man inte tänker gå till val gemensamt, 

Samtidigt står Alliansen efter drygt tio år tillsammans redo med idéer för att utveckla Sverige vidare. Såväl svenska som internationella entreprenörer ska vara förvissade om att det över tid råder tillförlitligt gynnsamma näringsvillkor i Sverige. Med fokus på ett bättre företagsklimat blir nya innovationer och tekniker en viktig del i att skapa hållbara lösningar framåt i en värld i förändring. Införandet av tonnageskatten är en av många viktiga byggstenar för att stärka den svenska företagsamheten och göra det möjligt för svensk sjöfart att återfå sin världsledande position.

Hans Rothenberg (M), Riksdagsledamot näringsutskottet

Boriana Åberg (M), Riksdagsledamot trafikutskottet