Delat ägande i Transviking

Ägarna i 50/50-bolaget Transviking, norska Kistefos och svenska Transatlantic, har beslutat om att dela bolaget. Transatlantic blir därmed ensamägare av två kombinerade ankarhanteringsfartyg/isbrytare. Transviking har också fyra ankarhanterare i beställning i Spanien för leveranser 2009–2011. Företagen kommer att fortsätta samarbeta när det gäller befraktningen av fartygen i Nordsjön.