Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Container | Hamn/Logistik

De vill minska trängseln på vägarna

Nu gör Thor Shipping & Transport och Team Lines tillsammans slag i saken för att flytta över gods från landsväg till sjöfart.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ån landsväg till sjöfart.

Genom att inleda samarbete från och med den 1 november i år vill Thor Shipping & Transport och Team Lines långsiktigt satsa på sjötransporter av containrar inom Europa. Team Lines tillför sitt etablerade linjenät med 13 linjer och anlöp i 22 hamnar i Östersjön och Nordsjön.

Thor Shipping, som opererar en linje till bland annat Västerås, tillför volymer med sina nära kundkontakter i Sverige, Storbritannien och Benelux. Enligt företagen genererar detta samarbete överflyttning av gods från lastbilstrafik till sjöfart, något som de anser att kommer att gynna miljön och minska trängseln på vägarna.

Mest lastbilar

I dag uppges huvuddelen av allt konsumentgods från Polen, Tyskland och Benelux transporteras med lastbil till Sverige. I ett gemensamt pressmeddelande skriver företagen att vägarna i Skåne är överbelastade av utländska lastbilar på väg mot Mälardalen och att endast en liten del av transportföretagen utnyttjar de mer miljövänliga transportslagen järnväg och sjöfart.

– Vi är övertygade om att detta nya samarbete kommer ge oss starkare muskler för att arbeta med det vi brinner för, att hjälpa svensk industri att nå sina kunder inom Europa på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt, säger Eric Hjalmarsson, vd på Thor Shipping & Transport.

Trängseln ökar

Vidare påpekas att alla som arbetar med transporter noterat hur trängseln på vägarna ökar och att järnvägstrafiken tappar sin tidshållning då det är för mycket trafik på spåren. Samtidigt anser man att det är tydligt att de transportpolitiska målen som både EU och Sveriges Riksdag beslutat om inte kommer att kunna nås.

– Sjöfart är detsamma som koldioxidsnål transport och vi ser dessutom hur svavelutsläppen från sjöfarten har minskat med 90 procent sedan införandet av svaveldirektivet 2015. Varje lastbil som vi kan flytta över till sjön är en stor vinst för miljön, säger Johan Wallén, vd Team Lines Sverige AB.

Lyckats bra

Johan Wallén säger till Sjöfartstidningen att en anledning till samarbetet är att Thor Shipping & Transport har lyckats ganska bra med att flytta över last från väg till sjö på sin egen linje.

– Tanken är att de med vårt större nätverk ska få möjligheter att göra det på andra destinationer också. Vi äger dessutom egna containers som vi kör under varumärket Delfin Logistics, så tanken är att vi ska nå synergieffekter där vi kan utnyttja varandras containerflottor på ett bättre sätt för att få en höjd effektivitet.

Börjar med Mälardalen

Johan Wallén säger att Thor Shipping är en väldigt duktig speditör som har nära kontakt med sina slutkunder.

– Nu får de ett större nätverk att jobba med, vilket vi kan hjälpa till med. Vi kan också boka på deras linje om några av våra kunder skulle önska. Det är ett utbyte i båda riktningar.

Han säger vidare att det till att börja med gäller flöden in till Mälardalen där Thor Shipping redan arbetar.

– Vi har ju linjer som går till Stockholm, Norrköping och Gävle via Hamburg. Med omlastning i Hamburg kan vi nå hela vårt nätverk också på andra sidan Östersjön med St Petersburg, Polen och Baltikum.

Ömsesidigt förtroende

Möjligheterna att förverkliga en gemensam framtidssatsning har diskuteras under ett par månader av Team Lines och Thor Shipping & Transport. Båda parter ser tydliga vinster i det nya samarbetet.

– För mig som nyanställd på Thor Shipping känns det fantastiskt kul att vi redan fått detta på plats. Samarbetet med Team Lines bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan bolagen och personerna i dem, det ska bli spännande att flytta gods till den miljövänliga sjöfarten, säger Erik Froste, affärsutvecklare på Thor Shipping.

Tiden mogen

Erik Froste tror att det finns två faktorer som talar för att man genom samarbetet ska lyckas med det som många hittills har misslyckats med, att flytta godsflöden från lastbil till fartyg.

– Delvis tror jag att tiden är mogen. Förut har alla bara pratat om miljön, men ingen har velat betala någonting för det. Nu upplever vi att kunderna faktiskt talar om miljön på riktigt. Det gäller också att kapacitetsbristen på järnväg och även på lastbil börjar skapa problem och då tvingas kunderna börja tänka nytt.

Starka tillsammans

– För det andra blir vi tillsammans tillräckligt starka för att kunna göra en skillnad framför allt till och från Sverige tack vare det stora nätverk som Team Lines har i kombination med vår egen linje. Samtidigt har vi en försäljningskapacitet och kunskap att marknadsföra trafiken. Förut har det kanske mer varit feederrederier som sålt short sea på sidan om. Nu är det ett short sea-företag som ska marknadsföra det här, säger Erik Froste till Sjöfartstidningen.

Han påpekar att det inte är en omöjligt uppgift att flytta över gods till fartyg.

– Vi har lyckats både med större svenska industriföretag men också med mindre kunder. Det går faktiskt att konkurrera med lastbil, men det är onekligen svårt och det går inte överallt.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]