De största baltiska hamnarna nådde lika stor godsomsättning

De fyra största hamnarna i de baltiska staterna hanterade ungefär lika mycket gods i fjol – kring 29 miljoner ton. Freeport of Riga hanterade 29,6 miljoner ton gods, vilket är 14 procent mer än under 2007. Klaipeda hamn nådde den största godsomsättningen, 29,9 miljoner ton, vilket är 9,2 procent mer än året innan. Godsomsättningen i hamnarna i AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) sjönk kraftigt till 29,1 miljoner ton, vilket är 19,3 procent mindre än året innan. Godsomsättningen i Freeport of Ventspils minskade med 8 procent till 28,6 miljoner ton. I Tallinn, i Ventspils och Klaipeda är det största godsslaget våta laster, medan torra bulklaster dominerar i Riga.