De som lämnar norska skattesystemet straffas

De rederier som lämnar det norska skattesystemet blir hårt bestraffade. De måste inkomma med all kvarskatt direkt, inte under en tioårsperiod. Skatten baseras på fartygens marknadsvärde. Skattepaketet är en del av den nya statsbudgeten för 2008 och ska diskuteras i det norska parlamentet de närmaste veckorna. Enligt skatteförslagen från regeringen, ska de rederier som är verksamma i Norge betala två tredjedelar av kvarskatten, som baseras på fartygens bokföringsvärde, omkring NOK 14 miljarder över tio år. Den sista tredjedelen kan investeras i olika miljöåtgärder.