De allvarliga olyckorna ökar

Under 2008 dog 82 sjömän ombord på fartyg i EU-vatten, lika många som under 2007 men fler än de 76 sjömän som dog under 2006, det framgår av EMSA:s årliga Maritime Accident Review 2008.Under året var 754 fartyg inblandade i 670 allvarliga olyckor. Antalet olyckor ökar med antalet fartyg i rörelse och statistiken visar att ett fartyg 2008 hade dubbelt så stor sannolikhet att bli inblandad i en olycka som fem år tidigare. Av de 82 dödsfallen inträffade 37 procent ombord på fiskefartyg och 25 procent inträffade på handelsfartyg.EMSA skriver i rapporten att antalet oljeutsläpp som sker av misstag minskat till ”bara ett par tusen ton”. Däremot tyder uppgifter från EMSA:s satellitövervakningssystem, Clean SeaNet, på att de medvetna utsläppen ökar. Systemet har upptäckt flera tusen medvetna utsläpp.