DCT i Gdansk får portalkranar från Irland

DCT Gdansk SA som bygger den stora containerterminalen i Gdansk (Northern Harbour/Port Polnocny) har beställt portalkranar av irländska Liebherr Container Cranes, Killarney. Beställningen omfattar tre stora portalkranar och fem mobila kajportalkranar. Leveranser sker i februari 2007. Kranarna skall monteras i Polen. DCT får kapacitet att hantera de största containerfartygen som kan anlöpa hamnar i Östersjön, fartyg med en kapacitet på över 6.000 TEU i tio rader.Hamnen i Gdansk räknar med en omfattande trafik och nya feederlinjer tack vare ett bra läge, 16,5 meters djupgående, inga strömmar och väldigt sällan is.Första etappen av terminalbygget skall vara klar i juni 2007. Då blir lo-lo-kapaciteten 250.000 TEU. Dessutom kan man hantera 160.000 TEU ro-ro-gods. Under den andra etappen tillkommer två portalkranar och kapaciteten ökar till 500.000 TEU per år.När allt står klart skall DCT kunna hantera en miljon TEU årligen.