Dataproblem skapar ilska bland BCT:s kunder

Det kommer varningssignaler och protester från Baltic Container Terminal:s åkerikunder. De är besvikna på den service som BCT nu ger. Ny mjukvara i terminalens datasystem har gjort att detta blivit långsamt och ineffektivt. Man har fått stora svårigheter vid lossning och lastning av containrar. Hundratals lastbilar har fått köa. Istället för 20-30 minuter som det tar att hantera en lastbil i Hamburg, tar det tre timmar eller mer i Gdynia BCT som tidigare lovat maximalt en timme. BCT:s problem och trafikkaoset som de framkallar är inte den bästa reklamen för Gdynias hamn. Slutsatserna från diskussioner mellan hamnens VD Przemyslaw Marchlewicz och BCT:s Johannes De Jong är inte optimistiska. Man hoppas dock att programmerarna får datasystemet att fungera inom de närmaste dagarna.