Danskchartrad coaster kapad

En danskchartrad coaster har kapats av somaliska pirater. Den holländskägda Amiya Scan kapades i måndags under en segling från Mombasa till Constantza i Rumänien. Scan Shipping i Næstved som har timecharter på fartyget har varit i kontakt med besättningen, som består av ryssar och filippinare. Ombord finns en mindre borrigg. Amiya Scan ägs av Reider Shipping som är en del av Buss Group. Scan Trans och Buss Group har under flera år haft ett nära kommersiellt samarbete, där Buss Group står för tonnage medan Scan Trans sköter kommersiellt management. Amiya Scan är byggd 2004 och är på 3.940 dwt.