Danskar utvecklar framtidens ”gröna” fartyg

”Gröna” fartyg i framtiden är målet för ett danskt utvecklingsprojekt, där flera aktörer i den danska maritima sektorn har förenat sina krafter för att minska fartygens energikonsumtion och utsläpp. Parterna arbetar för att reducera CO2-utsläppen med 30 procent och SOx och NOx med 90 procent vardera. Vidare ska bränsleåtgången minskas genom att bland annat optimera spillvärmesystemen, detta kan reducera mängden bränsle med tolv procent. Parterna som deltar i projektet är: Aalborg Boilers, Man Diesel, Odense Steel Shipyard, A. P. Møller-Mærsk, Force Institutes och det danska Sjöfartsverket.