Fotograf: NASA

Kategori: Torrlast

Danskar först i ny arktisk handelsled

Danska Nordic Bulk Carriers bulkfartyg Nordic Orion har nu passerat Nordvästpassagen och är på väg sydvart längs Grönlands kust på väg från Vancouver i Kanada till Pori i Finland, där Ruuki Metals väntar på lasten bestående av 73.500 ton kol. Nordic Orion har därmed skrivit in sig i sjöfartens historiebok.

När det gäller arktisk sjöfart är Nordostpassagen i centrum. Den är inte särskilt omfattande ännu, 46 fartyg passerade igenom förra året, men den väntas växa snabbt. I skuggan av detta har nu Nordvästpassagen mellan Stilla Havet och Atlanten väckt intresse, och här är det heller ingen större trängsel mellan handelsfartygen, åtminstone inte ännu.

Första lastfartyget sedan 1969

Nordic Orion blir nu det första bulkfartyget någonsin som tagit genvägen norr om Kanada i stället för via Panamakanalen och det andra lastfartyget sedan tankfartyget Manhattan tog sig igenom 1969. Manhattans resa var en test för att se om man kunde använda leden för oljetransporter från Alaska och österut. Även om resan lyckades var kostnaderna för höga och problemen för stora för att fortsätta så det fick bli en pipeline i stället. Sedan dess har alltså inget lastfartyg passerat genom hela sträckan förrän nu. 

Att minskad isutbredning ger nya möjligheter för sjöfart och utvinning av naturresurser innebär också konflikter. När det gäller Nordvästpassagen står konflikten mellan Kanada som anser att passagen går genom nationens inre vatten och de länder som hävdar att det är internationellt vatten.

Mindre bunker mer last

För Nordic Bulk Carriers del innebar resvalet inte bara en mer än 1.000 distansminuter och 4 till 5 dagar kortare resa samt USD 80.000 i lägre bunkerkostnader jämfört med att segla via Panamakanalen. Nordic Orion, byggt 2011 med isklass 1A och med en dödvikt på 75.603 ton, kunde lasta 73.500 ton vilket är 25 procent mer än om man valt Panamakanalen.

Nordic Bulk Carriers har huvudkontor i Hellerup norr om Köpenhamn men är USA-ägt och ingår i Bulk Partners Limited tillsammans med Phoenix Bulk Carriers och Americas Bulk Transport.

Flottan består av 20 bulkfartyg varav fyra med isklass 1A. Det är inte första gången rederiet är i täten när det gäller arktisk sjöfart. Nordic Bulk Carriers var ett av de första icke-ryska rederierna som tog sig igenom Nordostpassagen och förra året stod rederiet för tio genomseglingar, det vill säga mer än var femte passage mellan Ryssland och Kina.

Kommentarer

 • Andreas Åsenholm (SD)

  Det gäller att vara med ifrån början så att man inte blir akterseglat. Det bör ligga i svenskt intresse att svenska handelsfartyg trafikerar Nordost- och Nordvästpassagen.

  • Anonym

   Svenska handelsfartyg? SD verkar rætt akterseglade redan.

 • Vän av ordningen

  Björneborg är även känt som Pori på finska

 • Anonym

  Är detta verkligen bra för rederinäringen?
  Kortare distanser innebär ju omedelbart ett minskat behov av fartyg. Och kunderna är knappast dummare än att en besparing i bunker kommer att resultera i lägre frakter?
  Detta förhållande verkar Sjöfartstidningen helt missat.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.