Danskar bärgar ”Vita”

Torrlastfartyget ”Vita”, som så spektakulärt kolliderade med den skånska kusten nära Ale stenar tidigare i veckan, kommer att bärgas av det danska bärgningsbolaget Dansk Bjergning & Bugsering (DBB) och STS Marine Consult. Operationen inleds omedelbart och man kommer att använda bogserbåten ”Asterix” med en dragkraft på 71 ton och läktringsfartygen ”Elisabeth Høj” samt ”Aase Madsen”. Den polskflaggde coastern ”Drawa” deltar som lagerfartyg. Planen är att läktra 1.000 ton av urealasten. Läktringsfartygens kapacitet är omkring 150 ton i timmen. Vattendjupet på olycksplatsen är så litet att bara läktringsfartygen kan arbeta långsides haveristen. Efter läktringen skall bogserbåten dra loss ”Vita”, vilket beräknas ske någon gång under helgen.