Danskägt fartyg frisläppt av pirater

Clippers CEC Future, byggt 1994 och på 7.300 ton dödvikt, har nu släppts fri efter att ha legat kapat utanför Somalia i tio veckor. En lösensumma skall ha betalats. Fartyget eskorteras av ryska flottan till Oman där besättningen på elva ukrainska sjömän skall lösas ut.